Stichting De WesterCirkel
Het bestuur bestaat uit 3 personen:

Ton Molenaar
voorzitter

Elena Constantin
secretaris

Nico Kramer
penningmeester

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor geleverde diensten.
Alle kosten welke De WesterCirkel maakt voor het bestuur, wordt door de betreffende persoon zelf vergoed aan de stichting.
Ook de tienerreizen zijn door de tieners zelf betaald door eigen inbreng en akties die ze voerden voor het project.