Vanaf 1994 ontstaan als werkgroep van `s Heeren Loo. De leden werkten destijds allen bij Het Westerhonk in Monster – Westland, een instelling voor geestelijk gehandicapten van `s Heeren Loo.

In 2009 is de Stichting opgericht.

De Stichting De WesterCirkel heeft tot taak kennis over te brengen naar Roemenië, waar de gehandicapten nog niet meetellen in de samenleving. Sinds 1994 zijn er contacten met verschillende tehuizen in Roemenië in de provincies Olt en Giurgiu.

Sinds 1 januari 2010 heeft de stichting bij de belastingdienst de status van ANBwaarden.

Als eerste is een tehuis gesteund met noodhulp in Soperlita in de provincie Olt, gedurende 5 jaar. Vervolgens is jaren steun gegeven aan Bolintin Vale, in de provincie Giurgiu. Momenteel wordt het ontmantelen van de instelling in Carpenisu door ons gesteund, met het bouwen van woningen voor kleinere groepen gehandicapten, en het opleiden van de teamleden.

Samen met enkele Roemeense partners is ook een Roemeense NGO opgericht, die de woningen beheert en als werkgever zal dienen voor het personeel, dat nodig is op de woningen. Deze NGO heet: De WesterCirkel Romania.

Enkele keren per jaar reizen leden op eigen kosten naar Roemenië, om het project te begeleiden en de contacten met de overheden te onderhouden.