Wij geven hulp aan gehandicapten in Roemenië. De leef en woonomstandigheden zijn daar totaal onvoldoende.

Contact

Contact

De WesterCirkel
Vijverweg 18
2681 JB, Monster

INGB: NL80 INGB 0004 6009 39
Tel. Nico Kramer 06-10 80 41 37

molena@xs4all.nl

Website: www.dewestercirkel.nl