Voor de financiële ondersteuning van ons project zijn wij afhankelijk van giften en leningen.

Er is momenteel geen andere bron van inkomsten.

Zodra er toestemming is voor het bewonen van ons pand, kunnen inkomsten worden verkregen vanuit de overheid.

Elke cliënt heeft een budget. De vraag is, of dit voldoende is om de kosten te dekken.