De WesterCirkel heeft het beleid na 15 jaar gewijzigd van hulp aan instellingen voor gehandicapten in Roemenië naar het opstarten van een eigen instelling voor gehandicapten in Roemenië.

Het bleek niet mogelijk om een verbetering van de leefsituatie van de cliënten in de Roemeense tehuizen te bereiken met het verzenden van goederen en door het ondersteunen van directies. Het actuele beleid is daarom gewijzigd naar het bouwen en onderhouden van een eigen centrum en vervolgens het aanstellen van een eigen team.
Om dit binnen de Roemeense wet mogelijk te maken, werd in 2009 een Roemeense stichting opgericht: Fundatia De WesterCirkel-Romania.
2 leden van De WesterCirkel hebben ook zitting in Fundatia De WesterCirkel-Romania, tezamen met 2 Roemeense leden.

In Nederland verkrijgt de WesterCirkel de benodigde middelen via giften, akties en leningen.
Donaties en leningen worden vervolgens verstrekt aan Fundatia De WesterCirkel-Romania.

In 2021 is het tehuis gereed gekomen en zijn de accreditatie en licentie verstrekt voor alle niveaus van handicap.

De WesterCirkel heeft geen ander vermogen, dan het uitgeleende kapitaal aan Fundatia De WesterCirkel-Romania.
Ook na bewoning eind 2021 zal ondersteuning vanuit Nederland nodig blijven.