Wij geven hulp aan gehandicapten in Roemenië. De leef en woonomstandigheden zijn daar totaal onvoldoende.

Overleg 26 augustus 2021

Overleg 26 augustus 2021

Op 26 augustus is er een overleg geweest met de locale overheden. In ons zorg- en hulpcentrum voor volwassenen met een handicap, in Cărpenișu, hebben de vice-voorzitter van de Giurgiu County Council, samen met vertegenwoordigers van DGASPC Giurgiu en de burgemeester van de gemeente Găiseni, een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de Stichting De WesterCirkel, inmiddels een erkende aanbieder van sociale diensten. Samen hebben zij de basis gelegd voor een samenwerking die zich op meerdere niveaus zal uitstrekken, van het verbeteren van de dienstverlening aan begunstigden tot de uitwisseling van ervaringen tussen Nederlandse en Roemeense specialisten.
Het project heeft geprofiteerd van de constante steun van lokale, provinciale en centrale autoriteiten en zal zeker een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap. Stichting De WesterCirkel werd vertegenwoordigd door:

Ton Molenaar – voorzitter Stichting De WesterCirkel Nederland en Nico Kramer, Marja Molenaar- Valstar, Octavia Petre en Cedric Petre

Reacties zijn gesloten.