Wij geven hulp aan gehandicapten in Roemenië. De leef en woonomstandigheden zijn daar totaal onvoldoende.

accreditatie

accreditatie


    De accreditatie voor De WesterCirkel-Romania werd op 31 oktober 2019 aan ons verleend.
    De organisatie en het pand voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

    Een voorlopige licentie werd ontvangen op 18 jan 2021.
    Hiermee is toestemming verleend om cliënten te mogen huisvesten in ons pand.
    Fundatia De WesterCirkel-Romania heeft de kennis en kunde voor alle niveaus van gehandicapten.