Wie zijn wij

De WesterCirkel is een stichting uitgaande van Het Westerhonk , een instelling voor geestelijk gehandicapten in Monster, Westland. Deze stichting heeft tot taak, om kennis over te brengen naar Roemenië, waar de gehandicapten nog een onmenselijk bestaan leiden. De WesterCirkel  heeft  sinds 1994 contacten met verschillende tehuizen in Roemenië.

Sinds 1 januari 2010 heeft de stichting bij de belastingdienst de status van ANBI

Het Westerhonk in Monster  is een onderdeel van 's Heeren Loo, een landelijke organisatie, die 8000 mensen met een verstandelijke beperking voorziet van woning, zorg en werk, op meer dan 100 locaties door heel Nederland. 's Heeren Loo draagt met hoogwaardige ondersteuning bij aan een zinvol bestaan van hen. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij richtinggevende waarden.

Op alle acht centra in Nederland van 's Heeren Loo  is een werkgroep actief in ontwikkelingshulp. De WesterCirkel is vanaf haar oprichting in 1994  actief in Roemenië. Als eerste is een tehuis gesteund met noodhulp in Soperlita in de provincie Olt, gedurende 5 jaar. Vervolgens is jaren steun gegeven aan Bolintin Vale, in de provincie Giurgiu. Momenteel wordt het ontmantelen van de instelling in Carpenisu door ons gesteund, met het bouwen van woningen voor kleinere groepen gehandicapten, en het opleiden van de teamleden.